การรับประการสินค้า และการคืนสินค้า Refund Policy

ไพรทอง รับประกันสินค้าและยินดีรับคืนสินค้า กรณีดังนี้

 • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่ทำรายการสั่งซื้อ
 • สินค้าไม่ครบตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้าชำรุดเสียหาย

ขั้นตอนการขอคืนสินค้า

 • ติดต่อขอคืนสินค้าไพรทอง ได้ทางช่องทางดังต่อไป
  • Line @Praithong
  • Facebook:  Facebook.com/Buypraithong
  • Email: Buypraithong@gmail.com
 • ส่งภาพถ่ายสินค้า และภาพจ่าหน้าซอง/กล่อง  ให้ไพรทอง ภายใน 7 วันหลังรับสินค้า